opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden De Zinnige Zaak

 

Het gewicht van vertrouwen.

Een bakker kreeg boter van een boer. In ruil daarvoor kreeg de boer brood van de bakker. Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer steeds lichter werden. De boter zou steeds drie pond moeten wegen, maar het leek iedere keer minder te zijn.
De bakker woog de boter op zijn weegschaal. Die gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter.
"Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben", zei de rechter tegen de boer. "Dit stuk zou drie pond moeten wegen, maar het weegt veel minder."
"Dat is uitgesloten, meneer de rechter", zei de boer. "Ik heb het elke keer nagewogen."
"Misschien kloppen uw gewichten niet", opperde de rechter.
"Hoezo gewichten?" vroeg de boer stomverbaasd. "Ik heb helemaal geen gewichten. Die gebruik ik nooit."
"Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten heeft?", vroeg de rechter.
"Heel eenvoudig", zei de boer. "Ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt drie pond dus leg mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af."

 

Verkoopvoorwaarden

Producten en diensten
Levering van goederen en overige diensten die passen binnen de statutaire bepalingen van uitgeverij ZintenZ.

Prijzen en kortingen
De verkoopprijzen op de website zijn een door de uitgever vastgestelde prijzen.

Aanbiedingen en Offerten
Alle aanbiedingen van uitgeverij ZintenZ zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt uitgeverij ZintenZ zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.

Verzending
Wij rekenen voor de verzendingen binnen Nederland met een standaard tarief van € 2,50 per bestelling.

Wij rekenen voor de verzendingen buiten Nederland met een standaard tarief van € 5,00 per bestelling. Voor zendingen buiten Europa houden wij ons het recht voor om de verzendkosten aan te passen, maar zullen dit ten allen voortijdig overleggen met de besteller.
De goederen blijven juridisch eigendom van uitgeverij ZintenZ tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Binnen Nederland vindt minstens 3 keer per week verzending plaats; naar het buitenland 1 à 2 keer per week (verzending mits het bestelde voorradig is).
Voor zowel binnen- als buitenlandse zendingen maken wij gebruik van de diensten van TNT Post.

Reclames en Retourrecht
Controleer direct na ontvangst de inhoud van de door uw ontvangen zending. Indien u mankementen in uw zending constateert en niet binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst reageert, zijn de goederen door u geaccepteerd als onbeschadigd.
U kunt jegens uitgeverij ZintenZ geen aanspraak doen gelden, nadat u het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.
Retourzendingen moeten altijd eerst worden gemeld.
Retourzendingen binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits voldoende gefrankeerd en in originele of vergelijkbare verpakking.
Wanneer goederen in originele staat verkeren, zullen de verzendkosten voor rekening van de koper blijven.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.

Privacybeleid
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van uw bestelling en voor de administratie van uitgeverij ZintenZ. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan nodig bij niet tijdige betaling en volgend incasso traject.

Geldigheid
Uitgeverij ZintenZ behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website.
Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.